Thông tin về Nguyễn Huy Hoàng
Thông Tin Cá Nhân
Họ Và Tên :  Nguyễn Huy Hoàng
Giới Tính :  Nam
Quốc Tịch :  Việt Nam
Dân Tộc :  Kinh
Tôn Giáo :  Không
Tình Trạng Hôn Nhân :  Chưa có gia đình
Ngày Tháng Năm Sinh :  02/11/1986
Phone :  09754.2.11.86 - 0904.08.22.86 - 0928.02.11.86
Địa Chỉ :  Thái Nguyên
Nghề Nghiệp :  Giảng viên
Nick Chat :  huyhoangytn
WebSite :  http://wWw.huyhoang.info
FaceBook :  Facebook.com/huyhoangvn
ZingMe :  Me.Zing.Vn/HuyHoangYtn
Design :  [w][W][w].[H]uy[H]oang.[I]nfo
Nguyễn Huy Hoàng - YM! huyhoangytn - Email: huyhoangytn(at)gmail(dot)com