Máy Tình Yêu

[Máy] [Tình] [Yêu]

Đôi khi trong chuyện tình cảm, cũng có lúc bạn phân vân giữa người này và người kia. Hoặc là chả biết "ấy""cảm" mình không?
Thật khó xử :
"Giữa tôi và người ấy em phải chọn" | "Trong tim người ấy còn có tôi"
Bạn hãy điền tên bạn và những người mà bạn đang phân vân, để có thêm một phần nào đó làm căn cứ để mà chọn lựa nhé!
<<...Hãy thử xem bạn và "người ấy" có hợp nhau không...>>

-‘๑’-Họ Tên Của Bạn-‘๑’-(Có thể gõ không dấu)
-‘๑’-Họ Tên Của Người Ấy 1-‘๑’-(Có thể đánh không dấu)
-‘๑’-Họ Tên Của Người Ấy 2-‘๑’-(Có thể đánh không dấu)
-‘๑’-Họ Tên Của Người Ấy 3-‘๑’-(Có thể đánh không dấu)
-‘๑’-Họ Tên Của Người Ấy 4-‘๑’-(Có thể đánh không dấu)
-‘๑’-Họ Tên Của Người Ấy 5-‘๑’-(Có thể đánh không dấu)
-
-‘๑’- Huy Hoàng's Website -‘๑’-
www.huyhoang.info © 2009 - 2010-‘๑’- Huy Hoàng's Website - Giao Lưu, Học Tập, Giải Trí

 | Trang chủ  ||  Danh ngôn tình yêu  || Thiệp tình yêu  || Chuyển ngữ văn bản  |

|  Blog ||Chuyển font chữ  || Bói tình yêu  || Ước nguyện  || Bói toán  || Photoshop  || Liên hệ  |

   | CLB Sinh viên ĐH Khoa học Thái Nguyên || CLB Sinh viên ĐH Y-Dược Thái Nguyên || CLB Sinh viên Thái Nguyên  |